SPECIFIKACE STANDARDU RODINNÉHO DOMU

 1. Projektová dokumentace

Projektová dokumentace není součástí ceny domu. Projektová dokumentace nemusí být totožná se standardem kalkulovaným rozpočtu a nabídce. Pro účel stanovení ceny víceprací je rozhodující specifikace standardu.

 1. Základová deska

Standardní cena zahrnuje materiál a práce:

 • základová deska tl. 130mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6
 • podsyp ze štěrkopísku tl. 100mm vč. hutnění – zaplnění prostoru pod deskou
 • ležatá kanalizace, prostupy a chráničky kopoflex pr. 60mm pro přívod vody a elektřiny.
 • ztracené bednění tl. 300mm výšky 250 mm vč. betonu C16/20 a armatury vodorovné o průměru 8mm a armatury R8 ve vzdálenosti po 500 mm svisle
 • základové pasy, beton C16/20 šíře 360mm, vč. zemních prací, zemnícího pásku a 3 vývody pro hromosvod (rohy, u domovního rozvaděče)
 • celková výška základové konstrukce od horní hrany základové desky po základovou spáru bude 1130 mm

U svažitých terénů nebo při zvednutí desky nad terén bude cena poměrně navýšena a účtována jako vícepráceZákladová deska je bez finální povrchové úpravy.

 1. Základový rám

Základový rám bude připevněn k základové desce po hydroizolační vrstvě kotvící technikou a bude probíhat v půdorysu a pod vnitřními nosnými stěnami na základové desce. Tento rám tvoří položený hranol 60x160mm.

 1. Obvodové stěny

Nosné obvodové stěny budou tvořeny dřevěnou obíjenou konstrukcí z hranolů 60x160mm, oboustranně opláštěných OSB deskami tl. 15mm s tepelnou izolací z minerální vlny a s tepelnou  izolací EPS tl. 100mm na vnější straně konstrukce stěny.
Složení obvodových stěn bude následující (směrem z vnější strany):
Akrylová omítka (zrno 1,5mm), armaturní plastová síť 1mm, fasádní polystyren EPS tl. 100mm, OSB deska tl.15mm, hranol 60×160 (mezi hranoly a OSB deskami tepelná izolace z minerální vlny), OSB deska tl. 15mm, SDK deska Rigips tl. 12,5mm, vnitřní malba akrylovou nebo disperzní barvou bílou.
Stěny budou spojeny kotvícími prvky se základovým rámem šrouby o průměru 12mm s potahem proti korozi.

 1. Vnitřní stěny nosné

Vnitřní nosné stěny budou tvořeny jako dřevěná obíjená konstrukce.
Složení stěn bude následující:
Nátěr akrylovou nebo disperzní barvou bílou tl. 1,5mm, SDK deska Rigips tl. 12,5mm, OSB deska tl. 15mm, sloupek 60x160mm s vloženou minerální izolací, OSB deska tl. 15mm, SDK deska Rigips tl. 12,5mm, nátěr akrylovou nebo disperzní barvou bílou tl. 1,5mm.

 1. Příčky

Příčky budou tvořeny jako konstrukce.

Složení stěn bude následující:

Nátěr akrylovou nebo disperzní barvou bílou tl. 1,5mm, SDK deska Rigips tl. 12,5mm,  sloupek 60x100mm s vloženou minerální izolací, SDK deska Rigips tl. 12,5mm, nátěr akrylovou nebo disperzní barvou bílou tl. 1,5mm.

 1. Podlaha přízemí

Podlaha v přízemí bude realizována na hydroizolační vrstvě.

Složení podlahy je následující:

Podlahový polystyren 150mm, podlahový potěr tl. 60mm anhydrit,

Podlahová krytina v koupelně – keramická dlažba do 300 Kč/m2 . V ostatních místnostech vinylová podlaha standard v ceně do 620 Kč/m2.

 1. Stropní konstrukce

Odstupy stropních konstrukčních profilů budou ve vzdálenostech dle statických výpočtů. Profil stropních trámů je 60 x 240 mm. a jako materiál bude použit smrkový hranol sušený, impregnace bochemit.

Složení stropů je následující:

SDK deska 12,5mm, distanční profily 40 mm, parozábrana, stropní trámy.

Složení stropů v podkroví:

SDK deska 12,5mm, distanční profily 40 mm, parozábrana PE folie, tep. izolace tl. 220mm.

 1. Střešní konstrukce a okapní systém

Střešní konstrukce bude koncipována pro oblast zatížení I a viditelné podhledy budou z palubkových prken hoblovaných a budou opatřeny venkovním nátěrem. Nosná konstrukce střechy může být provedena ze sbíjených vazníků nebo jako krov. Okapní systém, svody jsou v provedení pozink. Střešní krytina je plechová, výběr ze standardních základních barev dle přání zákazníka.

Složení střešní konstrukce je následující:

Difúzní fólie, kontralatě 30 x 50 mm, latě 30 x 50 mm, krytina.

V podhledech střechy budou z horní strany krokví připevněny palubková prkna 15 mm na pero a drážku.

 1. Okenní systém

Okenní systém plastových oken v 6-ti komorovém profilu v bílé barvě z exteriéru i interiéru.

Tepelný odpor okenní výplně Ug = 0,5 trojsklo.

U všech oken je přidána mikroventilace pro zaručení oběhu a výměny vzduchu v místnostech.

Kličky a kování jsou ve standardu v bílém provedení.

Parapety vnitřní jsou plastové komůrkové v bílém provedení, venkovní jsou z AL-plechu.

Vchodové dveře klasického typu s tříbodovým zamykáním, plastové Climatop 36mm v bílém provedení.

Rozměry a specifikace dle projektu.

V případě realizace oken a vstupních plastových dveří v jiném než bílém provedení se cena vypočítá z rozdílu standardu a cenové nabídky, vypracované na základě požadavků objednatele.

 1. Vnitřní dveře

Vnitřní dveře kašírované hladké, plné Masonite. Dveře jsou osazovány na obložkové zárubně včetně osazení klik, zámků a štítků.

V případě realizace interiérových dveří v jiném než standardním provedení se případný doplatek vypočítá z rozdílu dle cenové nabídky vypracované na základě požadavků objednatele.

 1. Keramické obklady a dlažby

V prostorách koupelny a WC budou keramické obklady – do 300 Kč/mdo výše obložky dveří a budou realizovány na vodovzdorný SDK opatřený penetračním nátěrem.

Keramické dlažby – dlažba do 300 Kč/m v koupelně přízemí

Keramický sokl je v ceně.

 1. Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle závazných norem. Bude provedena dle specifikace standardu tj. v každé místnosti max. 5 jednoduchých zásuvek (kuchyňská linka max. 5 jednoduchých zásuvek), 2 vypínače a jeden světelný vývod. Zakončení zásuvek a světel na svorkovnici dle projektu. Designová řada přístrojů ABB Tango bílá barva. Domovní rozváděčová skříň s jističi. Ventilátor do koupelny (pokud není odvětrání oknem) standard bez časovače, bílý, průměr 100 mm.

 1. Vodovodní rozvody, topení

Vodovodní rozvody budou provedeny v plastovém systému s izolací Miralon. Kanalizace je navržena z PVC – KG systém a větrací potrubí HT systémem. V koupelně bude realizován trubkový žebřík 1320 x 600 mm, nebo jiný aktuálně skladem, bez připojení. Zásobník teplé vody o objemu 185 l s napojením na tepelné čerpadlo a dohřevem pomocí elektrokotle. Vytápění objektu bude řešeno podlahovými vytápěním s napojením na tepelné čerpadlo.

 1. Okenní střešní systém, včetně úpravy střechy a interiéru místnosti – Není v ceně díla.
 2. Venkovní a vnitřní nátěr

Venkovní nátěr bude proveden jako nátěr dle norem pro podhledové exteriéry. Vnitřní nátěr bude proveden akrylovou nebo disperzní bílou vnitřní barvou. Fasáda probarvená dle výběru objednatele z kolekce bezpříplatkových odstínů, hrubost zrna 1,5 mm.

 1. V sanitární vybavení – dle katalogu dodavatele

Koupelna (u jednopodlažních domů koupelna 1.NP):

Vana:1 kus včetně nohou a vanového automatu nebo 1 kus sprchový kout s vaničkou a skleněnými dveřmi v ceně do 6 000,- Kč

1 kus vanová baterie, 1 kus umyvadlo bez skříňky plus baterie, 1 kus WC kombi se sedákem.

 1. Kompletní projektování a stavební inženýring  – Není v ceně díla
 2. Komínový systém včetně krbové vložky  (těleso komínu, základ pod komín, opláštění komínu s povrchovou úpravou, prostupy stropy a střechou, výlez na střechu, střešní lávka) – Není v ceně díla
 3. Prostupy odvětrání místností pro (spíž, digestoř…) – Je v ceně díla
 4. Anténní stožár nebo nosič satelitu, STA rozvody, zabezpečení objektu, domovní zvonek – Není v ceně díla
 5. Schody na půdu (podstřešních prostor) –  Není v ceně díla
 6. Sněhové háky – Není v ceně díla
 7. Balkónový systém a veškeré zábradlí – Není v ceně díla
 8. Okenní doplňky (žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu) – Není v ceně díla
 9. Světlovody a jejich zabudování – Není v ceně díla
 10. Posuvné dveře do pouzdra včetně stavebních úprav – Není v ceně díla
 11. Elektrické ovládání garážových vrat, venkovní oplocení, brána vrata, plochy pěší i pojezdové a jejich napojení – Není v ceně díla
 12. Hromosvod, uzemnění antény – Je v ceně díla
 13. Dodávka a připojení topných tyčí a termostatů do topných žebříků – Není v ceně díla
 14. Elektrické rozvody v půdním prostoru – svítidlo a zásuvka- Není v ceně díla
 15. Prostupy elektro do exteriéru domu dle PD venkovní osvětlení, zásuvky– Není v ceně díla
 16. Rozvody TV a internetu včetně příslušenství – Není v ceně díla
 17. Rozvody zabezpečovacích zařízení a jejich příslušenství – Není v ceně díla
 18. Svítidla s pohybovými čidly – Není v ceně díla
 19. Tepelné čerpadlo a jeho napojení – Je v ceně díla
 20. Veškeré solární technologie – Není v ceně díla
 21. Rozvody plynu a napojení na spotřebiče – Není v ceně díla
 22. Rozvody vody a kanalizace ke standardním umyvadlům, vanám, pračkám, WC, – Jsou v ceně díla
 23. Vodoměrné sestavy, šachty a jejich zabudování – Není v ceně díla
 24. Vodovodní, kanalizační a elektro přípojky a jejich napojení na RD – Není v ceně díla
 25. Čistírny odpadních vod, jímky, nádrže na vodu včetně příslušenství a napojení na dům a sítě – Není v ceně díla
 26. Zahradní ventily a jiné prostupy vodovodních rozvodů do exteriéru domu – Není v ceně díla
 27. Vícebarevné provedení fasády domu, ostění a šambrán kolem oken a dveří v jiné barvě než celek domu – Není v ceně díla
 28. Bazény a jejich příslušenství – Není v ceně díla
 29. Drenážní systém a jiné systémy odvodu vody od stavby – Je v ceně díla
 30. Chodníky, obrubníky, okapové chodníky a příjezdové cesty – Není v ceně díla
 31. Oplocení pozemku nebo jeho částí – Není v ceně díla
 32. Garážové stání, pergoly, zastřešení vchodů včetně základů – Není v ceně díla
 33. Stavba venkovních teras a jejich zastřešení – Není v ceně díla
 34. Terénní úpravy pozemku, rozhrnutí ornice, odvoz zeminy z výkopu – Není v ceně díla
 35. Zámková dlažba – Není v ceně díla
 36. Exteriérové schody a schodiště – Není v ceně díla
 37. Zeleň, trávníky, zahradní úpravy – Není v ceně díla
 38. Sklad – Není v ceně díla
 39. Kuchyňská linka – Není v ceně díla
 40. Montážní a organizační práce veškerého materiálu a zařízení, které nebylo dodáno zhotovitelem – Není v ceně díla
 41. Přístřešek nad vchodovými dveřmi – Není v ceně díla
 42. Připravenost stavby

Objednatel je povinen zajistit přívod elektrického proudu, elektrický rozvaděč, přívod vody na stavbě pro montážní účely a kompletaci RD. Objednatel zajistí přístupovou cestu pro nákladní vozidla a stavební techniku na staveniště. V případě nutnosti úpravy přístupu ke staveništi budou účtovány zákazníkovi tyto náklady včetně případného uvedení do původního stavu. V případě překládky materiálu z důvodů nevyhovující příjezdové cesty budou zákazníkovi účtovány náklady na překládku.

Všechny uvedené ceny jsou základní ceníkové ceny výrobců nebo dodavatelů bez DPH. Pro účel stanovení rozdílu ceny se použije oficiální ceníková cena platná v den odběru.
V případě dodání materiálu nebo zařízení ze strany objednatele se pro účel stanovení rozdílu ceny odečítá pouze cena standardního materiálu zhotovitele, nikoli cena montáže. Objednatel zajistí dovoz a montáž materiálu a zařízení, které na stavbu dodává a přebírá veškerou záruku za tento materiál a zařízení.
Specifikace standardů má platnost 6 měsíců. Zhotovitel si vyhrazuje právo možnosti nahrazení materiálů a předmětů ve stejné kvalitě a ceně.