SPECIFIKACE STANDARDU RODINNÉHO DOMU

Specifikace standardů samostatný dům – zděný POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

součást smlouvy o dílo

Projektová dokumentace – není součastí ceny

Projektová dokumentace pro vydání ohlášení stavby nebo stavebního povolení je součástí ceny domu. Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. v nutném rozsahu.

Základová deska

Standardní cena zahrnuje materiál a práce:

 • základová deska tl. 150 mm, beton C20/25 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/8,
 • podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm vě. hutnění – zaplnění prostoru pod deskou,
 • ležatá kanalizace, prostupy a chráničky pro přívod vody a elektřiny,
 • ztracené bednění tl. 300 mm výšky 250 mm vč. betonu C20/25 a armatury vodorovné o průměru R12 mm a armatury R12 ve vzdálenosti po 500 mm svisle,
 • základové pasy, beton C20/25 šíře 600 mm a výšky 300 mm, vč. zemních prací, zemnícího pásku FeZn 30×4 mm a 5 vývodů pro hromosvod (rohy, u domovního rozvaděče),
 • celková výška základové konstrukce od horní hrany základové desky po základovou spáru bude 1200 mm.

Developer garantuje, že základová deska v nejvyšším bodě terénu bude minimálně 10 cm nad úrovní tohoto bodu.

Obvodové stěny

Nosné obvodové stěny budou tvořeny zděným systémem – pórobetonová tvárnice o tloušťce 300 mm na maltu s dodatečným zateplením EPS70 tl. 150mm. Zakončené pod střešní konstrukcí obvodovým železobetonovým věncem o výšce 150mm, beton C20/25 a výztuž 4x Ø R10 s třmínky ØR8 a 250mm.

Složení obvodových stěn bude následující (směrem z vnější strany):

Vnější fasádní omítka – disperzní penetrace – EPS70 tl.150mm, pórobetonová přesná tvárnice tl. 300 mm, výztužná síť do tenkovrstvých omítek, stěrkovací tmel, sádrová vnitřní omítka 10mm, penetrace, 1x malba disperzní barvou bílou.

Vnitřní stěny nosné

Vnitřní nosné stěny budou tvořeny zděným systémem – pórobetonová tvárnice o tloušťce 300 mm na maltu. Zakončené pod střešní konstrukcí obvodovým železobetonovým věncem o výšce 150mm, beton C20/25 a výztuž 4x Ø R10 s třmínky ØR8 a 250mm

Složení stěn bude následující:

1x malba disperzní barvou bílou, penetrace, sádrová vnitřní omítka 10mm, stěrkovací tmel, výztužná síť do tenkovrstvých omítek, pórobetonová tvárnice tl. 300 mm, výztužná síť do tenkovrstvých omítek, stěrkovací tmel, sádrová vnitřní omítka 10mm, penetrace, 1x malba disperzní barvou bílou.

Příčky

Příčky budou tvořeny zděným systémem – z pórobetonových tvárnic o tloušťce 150 mm na tenkovrstvou maltu.

Složení stěn bude následující:

1x malba disperzní barvou bílou, penetrace, sádrová vnitřní omítka, stěrkovací tmel, výztužná tkanina, pórobetonové tvárnice tl. 150mm, výztužná tkanina, stěrkovací tmel,  sádrová vnitřní omítka 10mm, penetrace, 1x malba disperzní barvou bílou.

Podlaha

Podlaha v přízemí bude realizována na hydroizolační vrstvě – z oxidovaného asfaltového pásu se skleněnou hliníkovou vložkou tl. 3,5 a 4mm. Podkladní beton bude natřen asfaltovou penetrací.

Složení podlahy je následující (směrem od podkladního betonu):

Tepelná izolace polystyren EPS100 tl.150 mm, systémová fólie s rastrem, anhydritový potěr tl. 55 mm s podlahovým vytápěním, podlahová krytina v koupelně, wc a technické místnosti – keramická dlažba do 300 Kč/m2 (dlažba 33×33 cm), v ostatních místnostech vinylová podlaha v ceně do 620 Kč/m2, soklová lišta bílá. V koupelně a WC bude pod obkladem a dlažbou proveden hydroizolační nátěr.

Stropní konstrukce

Odstupy stropních konstrukčních profilů nad 1.NP – bungalov (2.NP – patrový dům) budou ve vzdálenostech dle statických výpočtů. Profil stropních trámů je 60 x 240 mm a jako materiál bude použit smrkový hranol sušený. Dřevěné prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem Bochemit. Nad 1.NP (pouze u patrového domu) bude zhotoven prefabrikovaný porobetonový strop tl. 250 mm, který bude v souladu s technickými podmínkami dle výrobce.

Složení stropů v 1.NP (pouze u patrového domu):

SDK deska 12,5mm, distanční profily, parotěsná fólie, stropní konstrukce tvořena filigránovými nosníky a pórobetonovými vložkami, podlahová izolace tl. 40mm, anhydrit s podlahovým vytápěním a povrchová úprava podlahy

Složení stropů 1.NP bungalov (strop 2.NP u patrového domu) je následující:

SDK deska 12,5mm, distanční profily, parotěsná fólie, izolace tl. 300mm (kladená do kříže) stropní trámy a OSB desky.

Střešní konstrukce a okapní systém

Konstrukce střechy bude proveden jako sedlový krov. Střešní konstrukce bude koncipována pro oblast zatížení VIII.

Složení střešní konstrukce je následující:

Krokve 80 x 200 (80 x 180 – patrový dům) mm, difuzní folie, kontralatě 40 x 60 mm, latě 40 x 60 mm, plechová krytina. Dřevěné prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem Bochemit. Podbití přesahu střechy bude z palubkových prken 15mm na pero a drážku, opatřeny ochranným nátěrem Luxol v Ebenové barvě.

Střešní krytina je plechová (ocelová), v antracitové barvě.

Okapní systém, svody jsou v provedení pozink, v antracitové barvě napojené do lapače střešních splavenin.

Výplně otvorů

Okenní systém – rám 6 komorovém profilu v antracitové barvě z exteriéru a bílé barvě interiéru, rámy budou opatřeny parotěsnou a paropropustnou páskou. Tepelný odpor pro celé okno Uw = 0,9 W/m2K, izolační trojsklo. U všech oken je mikroventilace pro zaručení oběhu a výměny vzduchu v místnostech. Kličky a kování jsou v bílé barvě.

Parapety vnitřní jsou plastové komůrkové v bílém provedení, venkovní jsou z AL-plechu, provedení antracit.

Vchodové dveře klasického typu s tříbodovým zamykáním, plastové Climatop 36mm v antracitové barvě z exteriéru a bílé barvě interiéru.

Tepelný odpor pro celé dveře Uw = 1,1 W/m2K.

Rozměry a specifikace dle projektu.

V případě realizace oken a vstupních plastových dveří v jiném provedení se cena vypočítá z rozdílu standardu a cenové nabídky, vypracované na základě požadavků objednatele.

Vnitřní dveře

Interiérové dveře DRE v provedení Verte G v bílé barvě. Dveře jsou osazovány na obložkové zárubně včetně osazení klik, zámků a štítků.

Keramické obklady a dlažby

V prostorách koupelny a WC budou keramické obklady – do 300 Kč/m2, do výše obložkových zárubní (cca 210 cm).

Keramické dlažby – dlažba do 300 Kč/m2 v koupelně a technické místnosti v obou podlažích.

Keramický sokl je v ceně. Výška soklu 75mm.

Vnitřní schodiště (pouze patrový dům)

Vnitřní schodiště bude monolitické železobetónové dle statického návrhu. Obložení stupňů bude z vinylové podlahy.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle závazných norem. Bude provedena dle specifikace standardu tj. v každé místnosti max. 5 jednoduchých zásuvek (kuchyňská linka max. 5 jednoduchých zásuvek, se samostatnými okruhy pro spotřebiče), 2 vypínače a jeden světelný vývod. Zakončení zásuvek a světel na svorkovnici dle projektu.

Designová řada přístrojů ABB Tango bílá barva. Domovní rozvaděčová skříň s jističi. Ventilátor do koupelny (pokud není odvětrání oknem) standard bez časovače, bílý, průměr 100 mm. Součástí elektroinstalace je přípojka NN o minimálním napětí 3x25A (od přípojného místa po svorky v rozvaděčové skříni).

Vodovodní rozvody, topení

Vodovodní rozvody budou provedeny v plastovém systému s izolací Mirelon. Kanalizace je navržena z PVC – KG systém a větrací potrubí HT systémem. V koupelně bude realizován trubkový topný žebřík 1320 x 600 mm, nebo jiný aktuálně skladem. Zásobník teplé vody o objemu 190 l s napojením na tepelné čerpadlo a dohřevem pomocí elektrokotle. Vytápění objektu bude řešeno podlahovým vytápěním s napojením na tepelné čerpadlo. Každá jednotka má samostatný okruh a poměrové měření.

Venkovní a vnitřní nátěr

Vnitřní nátěr bude proveden akrylovou nebo disperzní bílou vnitřní barvou. Venkovní nátěr bude proveden jako nátěr dle norem pro podhledové exteriéry. Fasáda probarvená odstín CM721, hrubost zrna 1,5 mm.

Sanitární vybavení – dle katalogu dodavatele SIKO

První koupelna:

1 kus vana včetně nohou a vanového automatu nebo 1 kus sprchový kout s vaničkou a skleněnými dveřmi, 1 kus vanová baterie, 1 kus umyvadlo bez skříňky s baterií, 1 kus závěsné WC s nádržkou a se sedákem dle standardu SIKO.

Druhá koupelna (pouze u patrového domu):

1 kus umyvadlo s baterií, 1 kus WC s nádržkou a se sedákem dle standardu SIKO.

Standard dále obsahuje:

 • Prostupy odvětrání místností pro spíž či digestoř
 • Hromosvod, uzemnění antény
 • Dodávka a připojení topných tyčí a termostatu do topných žebříků
 • Tepelné čerpadlo a jeho napojení
 • Prostup elektro do exteriéru domu dle Projektové dokumentace, venkovní osvětlení a zásuvka
 • Elektrické rozvody v půdním prostoru – světlo a zásuvka
 • Rozvody TV a internetu
 • Stavba venkovních teras a jejich zastřešení – v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací
 • Základní terénní úpravy pozemku, rozhrnutí ornice, odvoz zeminy z výkopu
 • Interiérové schody a exteriérové schody u hlavního vchodu
 • Rozvody vody a kanalizace ke standardním umyvadlům, vanám, pračkám, WC

Do standardu není zahrnuto:

 • Kompletní projektování a stavební inženýring
 • Okenní střešní systém, včetně úpravy střechy a interiéru místnosti
 • Sněhové háky
 • Komínový systém včetně krbové vIožky (těleso komínu, základ pod komín, opláštění komínu s povrchovou úpravou, prostupy stropy a střechou, výlez na střechu, střešní lávka)
 • Anténní stožár nebo nosič satelitu, zabezpečení objektu, domovní zvonek
 • Schody na půdu (podstřešních prostor)
 • Okenní doplňky (žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu)
 • Světlovody a jejich zabudování, svítidla s pohybovými čidly
 • Kuchyňská linka
 • Zahradní ventil do exteriéru domu
 • Posuvné dveře do pouzdra včetně stavebních úprav
 • Elektrické ovládání garážových vrat, venkovní oplocení, brána vrata, plochy pěší pojezdové a jejich napojení
 • Rozvody zabezpečovacích zařízení a jejich příslušenství
 • Svítidla s pohybovými čidly
 • Drenážní systém či jiné systémy odvodu vody od stavby
 • Veškeré solární technologie
 • Vícebarevné provedení fasády domu, ostění a šambrán kolem oken a dveň v jiné barvě než celek domu
 • Stavba venkovních teras a jejich zastřešení
 • Zeleň, trávníky, zahradní úpravy, bazény a jejich příslušenství
 • Garážové stání, sklad, pergoly, zastřešení vchodů včetně základů
 • Vodovodní, kanalizační a elektro přípojky a jejich napojení na RD, rozvody plynu
 • Jímka na vodu včetně příslušenství a napojení na dům
 • Montážní a organizační práce veškerého materiálu a zařízení, které nebylo dodáno zhotovitelem

Připravenost stavby

Developer je povinen zajistit přívod elektrického proudu, elektrický rozvaděč, přívod vody na stavbě pro montážní účely a kompletaci RD. Developer zajistí přístupovou cestu pro nákladní vozidla a stavební techniku na staveniště.

Stavba bude provedena dle platných norem ČSN EN.

Všechny uvedené ceny jsou základní ceníkové ceny výrobců nebo dodavatelů bez DPH. Pro účel stanovení rozdílu ceny se použije oficiální ceníková cena platná v den odběru.

Specifikace standardů má platnost 6 měsíců. Zhotovitel si vyhrazuje právo možnosti nahrazení materiálů a předmětů ve stejné kvalitě a ceně.